Νυν Διοικητικό Συμβούλιο


Πρόεδρος
Δρ Ανδρέας Ευγενίου

Αντιπρόεδρος
Δρ Λούης Λοϊζου

Γραμματέας
Δρ Αδάμος Σαβεριάδης

Ταμίας
Δρ Δημήτριος Δημητρίου

 

Μέλη
Δρ Θεοδώρα Καλλή
Δρ Θεοδώρα Δημητρίου
Δρ Γιώργος Οικονόμου

 
 

Πρώην Πρόεδροι
Γ. Ποταμίτης
Κ. Τυρίμος
Χρ. Κλώνης
Μ. Τρύφωνος
Μ. Λεριός
Φ. Καουτζάνη
Α. Ευγενίου
Λ. Λοϊζου