ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΚΥΠΡΟΥ

Sponsors

Καλωσορίσατε στην ιστοσελίδα της Γαστρεντερολογικής Εταιρείας Κύπρου (ΓΕΚ).

Η ΓΕΚ ιδρύθηκε το 1991 και αριθμεί σήμερα 49 τακτικά, έκτακτα και επίτιμα μέλη που προέρχονται όχι μόνο από τις τάξεις της Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας αλλά και γιατρούς άλλων ειδικοτήτων όπως χειρουργών, ακτινολόγων και ιστοπαθολόγων με ιδιαίτερο ενδιαφέρον στον τομέα μας.

Ο κύριοι σκοποί της ΓΕΚ είναι η προώθηση της Γαστρεντερολογίας και Ηπατολογίας στην Κύπρο και η στήριξη όλων των μελών μας έτσι που να μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες υψηλής ποιότητας και να πετύχουν τα βέλτιστα αποτελέσματα σε ασθενείς με γαστρενετορολικές και ηπατολογικές παθήσεις. Ο κύριος άξονας για την επίτευξη των σκοπών αυτών είναι η συνεχής επιστημονική επιμόρφωση των μελών μας μέσα από τη συμμετοχή σε τοπικά και διεθνή συνέδρια και τη διοργάνωση εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Παράλληλα, σε συνεργασία με τους Συνδέσμους Ασθενών η ΓΕΚ συμβάλλει σημαντικά και στην επιμόρφωση των ιδίων των ασθενών.

Πιστεύουμε ότι η δημιουργία της ιστοσελίδας της ΓΕΚ θα βοηθήσει ουσιαστικά στην επίτευξη των σκοπών αυτών. Μέσω της ιστοσελίδας τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς, θα έχουν πρόσβαση σε επιστημονικό υλικό (άρθρα, κατευθυντήριες γραμμές και πρωτόκολλα) και πολλές και χρήσιμες πληροφορίες αλλά και τη δυνατότητα να εκφράσουν απόψεις για σημαντικά θέματα που τους αφορούν. Σας παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχόλια και εισηγήσεις που αφορούν την ιστοσελίδα έτσι που να την καταστήσουμε όσο πιο εύχρηστη και χρήσιμη γίνεται.

Χαιρετισμούς,
Δρ Ανδρέας Ευγενίου
Πρόεδρος ΔΣ ΓΕΚ